Устройството BGA като качествена характеристика

Ние правим редовни анализи на кръвните газове, което ни дава най-високо ниво на информация за ефективността на интензивните грижи и вентилацията на нашите обитатели. Поради тесния професионален обмен между нашите сестрински експерти за извънболнична вентилация и медицинските специалисти, нашите обитатели получават персонализирани сестрински и медицински мерки.

Осигуряване на качество

Нашите съоръжения са сертифицирани по всички стандарти на Насоките за преглед на качеството (QPR). С много страст и мотивация да успеем да предложим доказано отлично обслужване, като модерна компания за грижи сме много заинтересовани да постигнем приложими стандарти за качество и да ги поддържаме в дългосрочен план. Нашето вътрешно управление на качеството се характеризира със специална компетентност и надеждност и се прилага със специален приоритет в управлението.

mdk_bb
Проверка на качеството: MDK Berlin-Brandenburg e.V
TOP