Biz респираторен и центар за интензивна нега Неурупин

Политика на приватност

1. Името и детали за контакт за контролерот на податоци и офицерот за заштита на компаниски податоци

Овие информации за заштита на податоци се однесуваат на процесирање на податоци од:
BIZ респираторен и центар за интензивна нега Нурупин
GmbH
(сопственик Роберт Лоренц)
Алт Рупинер Алее 75
16816 Неурупин
Офицерот за заштита на компаниски податоци за BIZ Beatmungs- und Intensivpflegezentrum Neuruppin GmbH, Др. Детлев Шафелд може да се најде на
Drosselweg 29, 16866 Kyritz или на kanzlei@ra-schafeld.de.

2. Собирање и чување на лични податоци, како и видот и целта на нивната употреба

а) При посета на веб-страницата
Кога ја посетувате нашата веб-страница www.biz-intensivpflge.de, информациите автоматски се испраќаат до серверот на нашата веб-страница од прелистувачот што се користи на вашиот терминален уред. Овие информации привремено се зачувуваат во таканаречена лог датотека. Следниве информации се собираат без ваша интервенција и се чуваат до автоматско бришење:
IP адреса на компјутерот кој пристапува,
Датум и време на пристап,
Името и URL-то на пристапната датотека,
Веб-страница од која е направен пристапот (URL на упатување),
користен прелистувач и, доколку е применливо, оперативниот систем на вашиот компјутер, како и името на давателот на пристап.
Ние ќе ги обработиме гореспоменатите податоци за следниве цели:
Обезбедување на непречено поврзување на веб-страницата,
Обезбедување удобна употреба на нашата веб-страница,
Евалуација на безбедноста и стабилноста на системот и за други административни цели.
Член 6 ст. 1 стр. 1 точка. f од GDPR е правна основа за обработка на податоци. Нашиот легитимен интерес произлегува од целите за собирање податоци наведени погоре. Во никој случај не ги користиме собраните податоци за да заклучиме кои сте.
Покрај тоа, ние користиме колачиња кога ја посетувате нашата веб-страница. Подетални објаснувања ќе најдете во точката 4 на оваа декларација за заштита на податоците.
1. б) При регистрација во нашиот билтен
Ако експресно сте се согласиле во согласност со чл. 6 ст. 1 стр. 1 точка a на GDPR, ние ќе ја користиме вашата е-пошта за редовно да ви го испраќаме нашиот билтен. За да го добиете билтенот, доволно е да обезбедите е-пошта. Може да се откажете од претплатата во кое било време, на пример преку линкот на крајот од секој билтен. Алтернативно, добредојдени сте да го испратите вашето барање за откажување во секое време на BIZ Beatmungs- und Intensivpflegezentrum Neuruppin GmbH: info@biz-intensivpflege.de по е-пошта.
1. в) При користење на нашата форма за контакт
За прашања од каков било вид, ние ви нудиме можност да контактирате со нас преку образец даден на веб-страницата. Потребно е да се обезбеди валидна е-пошта, за да знаеме од кого потекнува барањето и за да можеме да одговориме на тоа. Дополнителни информации може да се дадат доброволно.
Ние обработуваме податоци со цел да ве контактираме во согласност со чл. 6 (1) стр. 1 точка a на GDPR врз основа на вашата доброволно дадена согласност. Откако ќе се справиме со вашето барање, личните податоци собрани од нас за употреба на образецот за контакт автоматски ќе бидат избришани.

3. Трансфер на податоци

Вашите лични податоци нема да бидат пренесени на трети лица за други цели освен оние наведени подолу. Вашите лични податоци ќе ги споделиме со трети лица само доколку:
Дадете изразена согласност според чл. 6 ст. 1 стр. 1 точка a на GDPR,
откривањето е потребно според чл. 6 ст. 1 стр. 1 точка f од GDPR за тврдење, постапување по или одбрана на правни побарувања и нема причина да претпоставувате дека имате интерес достоен за заштита со неоткривање на вашите податоци,
во случај да постои законска обврска за обелоденување согласно чл. 6 (1) стр. 1 точка ц на GDPR, како и
ако ова е законски дозволено и потребно за обработка на договорни односи со вас според чл. 6 ст. 1 стр. 1 на GDPR.

4. Колачиња

Ние користиме колачиња на нашата страница. Toa се мали датотеки што автоматски се создаваат од вашиот прелистувач и се зачувуваат на вашиот краен уред (лаптоп, таблет, паметен телефон или слично) кога ја посетувате нашата страница. Колачињата не предизвикуваат штета на крајниот уред и не содржат вируси, тројанци или друг штетен софтвер. Информациите се зачувуваат во колачето што е поврзано со специфичниот краен уред што се користи. Сепак, ова не значи дека ќе можеме да имаме директен пристап до вашиот идентитет. Употребата на колачиња служи од една страна за да ја направиме употребата на нашата понуда попријатна за вас. Ние користиме таканаречени колачиња за сесии за да препознаеме дека веќе сте посетиле одделни страници на нашата веб-страница.
Тие автоматски се бришат по напуштањето на нашата страница. Покрај тоа, ние исто така користиме привремени колачиња, за да ја оптимизираме леснотијата на корисниците, кои се зачувани на вашиот краен уред за одреден фиксен временски период. Ние автоматски препознаваме дека веќе сте биле на нашата страница и кои записи и поставки сте ги направиле за да не мора повторно да ги внесувате доколку повторно ја посетите нашата страница за да ги користите нашите услуги.
Кога ќе се вратите на нашата страница, овие колачиња ни овозможуваат автоматски да препознаеме дека веќе сте ја посетиле страницата. Овие колачиња автоматски се бришат по одреден временски период.
Податоците обработени од колачиња се неопходни за гореспоменатите цели за да се заштитат нашите легитимни интереси и интересите на трети лица во согласност со чл. 6 (1) реченица 1 точка ф од GDPR.
Повеќето прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња.
Сепак, можете да го конфигурирате прелистувачот да не зачувува колачиња на вашиот компјутер или секогаш да се појавува порака пред да се создаде ново колаче. Сепак, целосно оневозможување на колачињата може да ве спречи да ги користите сите карактеристики на нашата веб-страница.

5. Права за податоци

Имате право:
да побарате информации за вашите лични податоци обработени од нас во согласност со чл. 15 од GDPR. Особено, можете да побарате информации за целите на обработка, категоријата лични податоци, категориите на приматели на кои им биле откриени или ќе бидат откриени вашите податоци, планираниот период на чување, постоењето на право на исправка, бришење, ограничување на обработка или приговор, постоење на право на жалба, потекло на вашите податоци доколку не биле собрани од наша страна, како и постоење на автоматско донесување одлуки, вклучувајќи профилирање и, доколку е применливо, значајни информации за неговите детали;
во согласност со чл. 16 од GDPR, да побарате корекција на неточни или нецелосни лични податоци зачувани од нас без одлагање;
во согласност со чл. 17 GDPR, да побарате бришење на вашите лични податоци зачувани од наша страна, освен ако обработката не е неопходна за остварување на правото на слобода на изразување и информирање, за усогласеност со законска обврска, од причини од јавен интерес или за тврдење, вршење или одбрана на правни побарувања;
во согласност со чл. 18 GDPR, да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци, доколку ја спорите точноста на податоците, обработката е незаконска, но вие се спротивставувате на нивното бришење и податоците повеќе не ни требаат, но ви требаат за тврдење, искористување или одбрана на правни побарувања или сте се спротивставиле на обработката во согласност со чл. 21 од GDPR;
во согласност со чл. 20 од GDPR, да ги добиете вашите лични податоци што сте ни ги доставиле во структуриран, познат и машински читлив формат или да побарате тие да бидат префрлени на друг процесор;
во согласност со чл. 7 (3) од GDPR, да ја поништите вашата согласност дадена кон нас во секое време. Ова значи дека во иднина можеби повеќе нема да ја продолжиме обработката на податоците засновани на оваа согласност и дека може да се пожалите на надзорен орган во согласност со чл. 77 од GDPR. Како правило, можете да контактирате со надзорниот орган на вашето вообичаено место на живеење или работно место или нашата регистрирана канцеларија за оваа намена.

6. Право на приговор

Ако вашите лични податоци бидат обработени врз основа на легитимни интереси според чл. 6 (1) стр. 1 точка. ф од GDPR, имате право да се спротивставувате на обработката на вашите лични податоци во согласност со чл. 21 од GDPR, доколку постојат основи за тоа, што произлегуваат од вашата одредена ситуација или приговорот е насочен против директно рекламирање. Во вториот случај, имате општо право на отповикување, што ќе го спроведеме без да треба да специфицирате одредена ситуација.
Доколку сакате да го искористите своето право на отповикување или приговор, доволно е да испратите е-пошта на info@biz-intensivpflege.de.

7. Безбедност на податоците

Во текот на целата сесија на веб-страницата, ние ја користиме познатата постапка SSL (Secure Socket Layer) заедно со највисокото ниво на криптирање поддржано од вашиот прелистувач. По правило, ова е 256-битна енкрипција. Ако вашиот прелистувач не поддржува 256-битна енкрипција, наместо тоа, ние користиме 128-битна технологија v3. Можете да видите дали индивидуална страница на нашата веб-страница се пренесува во шифрирана форма со затворен приказ на клучот или симболот за заклучување во долната статус лента на вашиот прелистувач.
Ние исто така користиме соодветни технички и организациски безбедносни мерки за да ги заштитиме вашите податоци од случајна или намерна манипулација, делумно или целосно губење на податоци, уништување или од неовластен пристап од трети страни. Нашите безбедносни мерки континуирано се подобруваат во согласност со технолошкиот развој.

8. Ажурираност и измени на оваа Политика за приватност.

Оваа Политика на приватност моментално важи од мај 2018 година.
Поради понатамошниот развој на нашата веб-страница и понудите на неа или поради променетите законски или регулаторни барања, може да стане неопходно да се промени оваа Политика на приватност. Може да пристапите и да ја отпечатите тековната Политика за приватност во секое време на веб-страницата на https://biz-intensivpflege.de/datenschutz.