Изјава за мисија

Да се грижиме со срце, да даваме сила и квалитет на живот.

Квалитетот на нашата работа е одредена од нашиот личен став кон нашата професија и задачите кои ги добиваме. За нас, холистичката гружа има важно значење. Нашата работа се фокусира на жителот и на нивните роднини со нивните желби и потреби.
Доброто на нашите жители е важно за нас и затоа им даваме сигурност и безбедност 24 часа на ден.
Роднините често ги достигнуваат нивните ментални и физички граници после кратко време, бидејќи член на семејството кој има потреба од најсериозна нега секогаш претставува голем товар. И двете страни затоа мора да се навикнат една на друга и да можат да се потпрат една на друга, бидејќи довербата е една од најважните основи на нашата нега.

Тука сме да ви помогнеме!