Уред за АКГ (анализа на крвни гасови) како карактеристика за квалитет

Спроведуваме редовни анализи на крвни гасови, што ни дава највисоко ниво на информации за ефикасноста на интензивната нега и вентилацијата на нашите жители. Поради блиската професионална размена помеѓу нашите експерти за вонболничка вентилација и медицинските специјалисти, нашите жители добиваат прилагодувања на нивното негување и медицински мерки.

Осигурување на квалитет

Нашите објекти се сертифицирани според сите стандарди на Упатствата за проверка на квалитет (QPR). Со голема пасија и мотивацијата да бидеме во можност да понудиме демонстративно одлична услуга, како модерна компанија за нега, многу сме заинтересирани за достигнување на применливи стандарди за квалитет и одржување на истите на долг рок. Нашиот внатрешен менаџмент на квалитет се карактеризира со специјална компетенција и сигурност и се имплементира со специјален приоритет во менаџментот.

 

mdk_bb
Инспекција на квалитет МДК Берлин-Бранденбург е.В
TOP