Партнер

Како со нашиот тим, исто така се потпираме и на доверлива и професионална база кога работиме со надворешни партнери. Стандардите за квалитет играат исто важна улога како кратки административни канали, за да соработуваме особено со локалните и регионалните партнери. Верни на мотото “заедно сме силни” можеме да понудиме широк опсег на услуги во друштвениот сектор. Наши партнери се:

TOP