Жителска заедница за интензивна нега

BIZ вентилација и интензивна нега се специјализира за вонболничка дологотрајна нега на пациенти кои имаат потреба од интензивна нега и вентилирани пациенти во индивидуално надгледувани заедници. Денес, благодарение на модерните објекти и нашите компетентни тимови, голем број на сериозно болни луѓе и нивните блиски се потпираат на нашето искуство како негувателска услуг со висока професионална компенција во полето на вонболничка интензивна нега. Нашиот тим на негуватели нуди нега за возрасни лица кои имаат потреба од интензивна нега со разни медицински состојби, 24 часа на ден, 365 дена во годината.