Финансирање

Генерално важи: сите можат да си ја дозволат нашата нега.
Со тоа, важно е да се провери која форма на финансирање или кој трошок е најпогоден за вас или вашиот близок. Ова може да вклучува:

  • Здравствено осигурување
  • Осигурување за негувател
  • Социјални услуги
  • Здружение за осигурување од одговорност на работодавачот / Фонд за несреќи / Осигурување на одговорност
  • Приватно осигурани
  • Примател на бенефит
  • Самоплаќач

Ќе работиме со вас за да утврдиме кој тип на финансирање е најдобар за вашите индивидуални околности. Исто така ќе бидеме среќни да ви помогнеме да ги пополните сите потребни форми или апликации. Прашајте не, ќе бидеме среќни да ве советуваме.