Бенефити за вработените

Се гледаме како модерен работодавец за кој задоволството на вработените е од особена важност.

Тоа го правиме под претпоставка дека само задоволен вработен може да им даде мотивирана и компетентна грижа на нашите жители. Само така можеме да се осигураме дека се грижиме за нашите жители како што треба и дека тие ќе се чувствуваат удобно кај нас.

Се осигуруваме дека нашите вработени имаат бенефити како регулирани работни часови, редовен понатамошен тренинг и соодветна плата. Исто така, промовираме пријателска и пријатна работна атмосфера.

Од среќен вработен, станете ентузијастичен вработен!

  • Добра работна атмосфера
  • Време за нега
  • 1:3 нега
  • Баланс помеѓу работата и животот
  • 15 слободни денови месечно
  • Распоредба на смени по желба
  • Постојан тренинг и понатамошно образование
  • Индивидуална промоција и квалификации за напредување