Biz Респираторен и центар за интензивна нега Неурупин

Отпечаток

Информации според § 5 TMG:

BIZ респираторен и центар за интензивна нега Неурупин
GmbH
Алт Рупинер Алее 75
16816 Неурупин

Во сопственост и претставено од:

Роберт Лоренц

Контакт:

Телефон 03391 / 853 99 29
Факс 03391 / 510 83 81
Eмаил info@biz-intensivpflege.de
Интернет www.biz-intensivpflege.de
Трговски регистар: HRB 11463 – Neuruppin Local Court
Институциски код: 461210734
Даночен број: ослободени од данок според § 4 Бр. 16 UStG (Германски даночен закон)

Одговорни за содржината според § 55 став 2 RStV:

Роберт Лоренц (адресата е наведена погоре).

Компетентен авторитет за супервизија:

Медицинска услуга за здравствено осигурување (www.mdk.de)

Работна титула: 

Услуга за нега – Домашна нега

Разрешување на спорови:

Европската комисија нуди платформа за онлајн разрешување на спорови (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Можете да ја најдете нашата емаил адреса на отпечатокот погоре. Не сакаме, ниту сме обврзани да учествуваме во разрешување на спорови пред потрошувачки арбитрациски борд.

Вебсајт дизајн:

Фалко Кнудсен

Ве молиме исто така имајте ја во предвид декларацијата за заштита на податоци и правните информации за користење на овој вебсајт.

Службата за грижа треба да се управува во согласност со законските одредби на Законот за осигурување за негување и нега и Книгата за општествен код Единаесетто осигурување за социјална нега (ДСБ XI) / Дванаесетта книга за социјален код (СГБ XII) и СБГ ВВ $ 132. Ова вклучува исполнување на рамковниот договор во согласност со 75 § став. 1 и 2 SGB XI за да се обезбеди амбулантска медицинска нега.

Одговорност за содржината

Како давател на услуги, ние сме одговорни за содржината на нашата сопствена веб-страница во согласност со § 7 став 1 од германскиот Закон за телемедија (TMG). Сепак, според 8 до 10 TMG, ние не сме обврзани како давател на услуги да ги следиме пренесените или зачуваните информации од трети страни или да испитуваме околности што укажуваат на незаконска активност. Обврските за отстранување или блокирање на употребата на информации во согласност со општите закони остануваат непроменети. Сепак, одговорноста во врска со ова е можна само од времето на сознание за конкретно прекршување. Доколку станеме свесни за какви било прекршувања, веднаш ќе ја отстраниме таа содржина.

Одговорност за линкови

Нашата понуда содржи линкови кон надворешни вебсајтови на трети странки, врз чија содржина немаме никакво влијание. Оттаму, не сме одговорни за содржината на овие надворешни веб сајтови. Соодветниот провајдер или оператор на страниците е секогаш одговорен за содржината на поврзаните страници. Поврзаните страници се проверени за можни правни прекршувања во моментот на поврзување. Немаше никакви илегални содржини во мометнот кога овие страни беа поврзани. Меѓутоа, не е разумна постојана контрола на содржините на поврзаните страници без конкретен доказ за прекршување на законот. Доколку станеме свесни за било какви правни прекршувања, веднаш ќе ги отстраниме тие линкови.

Авторско право

Содржината и делата создадени од операторите на страниците на овие страници се предмет на германскиот закон за авторски права. Удвојување, обработка, дистрибуција или каква било форма на комерцијализација на ваков материјал надвор од опсегот на законот за авторско право бара претходна писмена согласност од неговиот автор или творец. Преземањата и копиите на оваа страница се дозволени само за приватна, некомерцијална употреба. Доколку содржината на оваа страница не е креирана од операторот, се применуваат авторските права на трети лица. Особено, содржината на трети лица е идентификувана како таква. Доколку сепак станете свесни за повреда на авторските права, ве молиме, информирајте не. Доколку станеме свесни за какви било прекршувања, ние веднаш ќе ја отстраниме таквата содржина.